Suomeksi | Svenska | English

Opettajalle

Det är vanligt att ungdomar upplever sexuella trakasserier. I skolan ingriper man sällan.

Vem som helst kan utsättas för trakasserier och vem som helst kan utföra dem. Sexuella trakasserier kan riktas lika väl mot pojkar som mot flickor. Man behöver inte tåla trakasserier. Man måste ingripa i skolan och under fritiden.

61 procent av flickorna och 46 procent av pojkarna i högstadiet har upplevt sexuella trakasserier ibland eller upprepade gånger.*

70 procent av homosexuella, lesbiska, bisexuella och transsexuella ungdomar har upplevt trakasserier.**

* Institutet för hälsa och välfärds Skolhälsoenkät 2013.
** Alanko 2013.

Tack för ditt svar!

Du ser eller hör diskriminering i skolan. Vad gör du?

Säg ännu din ålder och ditt kön

1) Jag försvinner från platsen

2) Jag säger ingenting så att jag inte själv blir utsatt

3) Jag säger att jag inte godkänner händelsen

4) Jag ber typen sluta

Min ålder:

Jag är

Kvinna

Man

Jag vill inte definiera