Suomeksi | Svenska

Stoppa sexuella trakasserier i skolan.

Skolorna är skyldiga att ingripa i sexuella trakasserier och skapa en kultur där trakasserier inte godkänns.

Inte i vår skola är jämställdhetsombudsmannens undervisningsmaterial mot sexuella trakasserier. Materialet passar för lektioner i högstadier, gymnasier och yrkesskolor. Med hjälp av materialet är det lätt att leda en lektion som handlar om sexuella trakasserier i den egna skolan. På grund av materialets omfattning passar det speciellt bra för dubbeltimmar. Med hjälp av guiden Handledning för läraren kan man också planera en kortare helhet.

Till materialet hör

  • Kortfilm (2 min)
  • Färdigt lektionspaket: diskussionsunderlag i form av en visuell presentation som tilltalar ungdomarna (lektionsprezi)
  • Guiden Anvisning för läraren (pdf)
  • Enkät om hur allmänna trakasserier är i den egna skolan (pdf)

Med hjälp av enkäten kan man årligen följa upp hur vanliga erfarenheterna av trakasserier är och hur man lyckats i att ingripa i dem.

Kortfilm

Använde du materialet i din skola? Berätta vad du tyckte! Vi samlar in information om i vilka skolor materialet är i bruk och vi utvecklar materialet hela tiden.

Sänd

Vill du ha tilläggsmaterial för arbetet mot trakasserier i din skola?

Skicka dina kontaktuppgifter så får du mer information om hur kampanjen framskrider.

Vi är redan med

Opetushallitus
Kulosaaren yhteiskoulu
Lapsiasiavaltuutettu
Herttoniemen yhteiskoulu
Herttoniemen yhteiskoulu
Kallion lukio
Kallion lukio
Martinkallion koulu,
Espoo
Ounasvaaran Lukio
Porin lyseo
Porin lyseo
Finnish International School of Tampere
Hämeenkylän koulu
Hämeenkylän koulu
Helsingin lyseo